بارم بندی - گروه آموزشی فیزیک شهرستان بم
X
تبلیغات
زولا

بارم بندی دروس فیزیک 1 ، 2 ، 3 و آزمایشگاه سال 88-1387


تذکرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

الف – ارزشیابی مستمر:    نمره ارزش یابی مستمر در هر یک از نوبت های امتحانی به انجام فعالیت ها ، آزمایش ها،بحث‌ها،جمع آوری اطلاعات (تحقیق کنید)، دفتر گزارش، ارائه گزارش، ابتکاروخلاقیت هاومهارت های مختلف دانش آموز تعلق می گیرد. این عمل به کمک معیارها، ملاک ها و لیست هایی که نمونه های آن قبلا دراختیار دبیران محترم قرار داده شده است، انجام می‌شود.
ب- ارزشیابی پایانی:

درس فیزیک (1) و آزمایشگاه

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

7

75/1

5/3

دوم

6

5/1

3

سوم

7

75/1

5/4

چهارم

-

7

25/4

پنجم

-

8

75/4

جمع

20

20

20




درس فیزیک 2 و آزمایشگاه

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

5

25/1

5/2

دوم

5/7

75/1

75/3

سوم

5/7

2

75/3

چهارم

-

4

75/2

پنجم

-

5

25/3

ششم

-

6

4

جمع

20

20

20




درس فیزیک 3و آزمایشگاه (رشته علوم تجربی)


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

11

5/5

دوم

9

5/4

سوم

-

6

چهارم

-

4

جمع

20

20





درس فیزیک 3و آزمایشگاه (رشته ریاضی _ فیزیک )


فصل

نوبت اول

نوبت دوم  و  شهریور

اول

10

5/4

دوم

10

5/4

سوم

-

5/3

چهارم

-

5/4

پنجم

-

3

جمع

20

20

   

تذکرات:

1- در هریک از دروس فیزیک متوسطه 25 درصد نمره ی ارزش یابی پایانی به سوالات و فعالیت هایی همچون: طراحی آزمایش کنید, تفسیر کنید، پاسخ دهید، ترسیم کنید ، مقایسه کنید ، پیش بینی کنید  و مهارت های  مختلف فکری تعلق می گیرد . نمونه پرسش هایی که برای ارزش یابی از این مهارت ها اختصاص داده می شود، در کتاب درسی دانش آموز موجود است. 2 - اگر فعالیتی در این بخش 25 درصدی، در امتحان بیاید که قبلا در کتاب موجود بوده این سوال جنبه حافظه ای پیدا می کنند و درک و فهم و سطوح بالای یادگیری دانش آموز را نمی سنجد. 3- نمرات هر فصل می تواند حداکثر 5/0 نمره نسبت به بارم فوق تغییر یابد.